دوپایگاه مهم طالبان مسلح در ولایت جوزجان از بین برده شد

Operation Enduring Freedomدر نتیجه حملات هوایی و زمینی مشترک نیروهای امنیتی افغان به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول کشور در بخش های از ولایت جوزجان دو پایگاه مهم طالبان از بین برده شد و همچنان به طالبان مسلح تلفات سنگینی نیز وارد گردیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این عملیات صبح روز دوشنبه به اشتراک افراد ویژه امنیتی معاون اول کشور به راه انداخته شده است که در نتیجه آن ۱۵ طالب مسلح کشته شده و ۷ تن زخمی و ۱۶ تن دیگر بدست نظامیان افغان بازداشت شده اند.

گفته می شود قاری حفیظ الله یک فرمانده مشهور طالبان مسلح مشمول بازداشت شده های این عملیات است.

معاون اول کشور با ارایه این ارقام از تلفات طالبان مسلح درین عملیات، از آماده گی هایش برای سرکوب هراس افگنان در بخش های از ولایات سرپل، فاریاب، ارزگان، کنر، کندهار و بخش های دیگر نا آرام کشور خبر داده است.

این درحالیست که اعضای شورای ولایتی سرپل از احتمال سقوط چندین ولسوالی این ولایت بدست طالبان مسلح سخن می زنند و خواستار سرکوب هراس افگنان درین ولایت شده اند.

معاون اول کشور از چندی بدینسو در ولایت جوزجان به سر می برد و هدف عمده بودن آن درین ولایت برنامه ریزی بمنظور سرکوب و ریشه سازی هراس افگنان خوانده شده است.