دومین نشست همکاریهای اقتصادی میان افغانستان و چین در کابل

۱۲ اسد ۱۳۹۴

eshraf.ir-fdd-china-afghanistanدومین نشست پیگیری فعالیت های کمیسیون تجارت و همکاری های اقتصادی مشترک میان افغانستان و چین  در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نشست به ریاست اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان با حضورداشت نمایندگان وزارتهای معادن، تجارت و صنایع، انکشلف دهات، امور خارجه، اداره امور و نماینده سفارت چین در کابل برگزار شد.

اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالیه می گوید در این جلسه روی مسایل پروژه های انکشافی که شامل  ایجاد نمایشگاه مرکزی جهانی، ایجاد پناهگاه برای سیلاب زده گان و ایجاد انستیتوت تخنیکی و مسلکی گفتگو صورت گرفت.

همچنان در این نشست روی مسایل تسهیلات تجارتی، ارتقای ظرفیت،  تقویه بخش های خصوصی، همکاری های بانکی بین دو کشور، امور معدن و پطرولیم و دیگر موارد مهم بحث شد.

گفتنی است که چندی قبل دومین توافقنامه کمیسیون تجارت و همکاری های اقتصادی مشترک میان افغانستان و کشور چین بین وزیر مالیه کشور و معاون وزارت تجارت چین، در شهر بیجینگ چین عقد به امضا شد.

اقتصادی

چین

مالیه

همکاری پ

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed