دومین دیدار رئیس جمهور و رئیس اجرایی در ارگ انجام شد

۴ سنبله ۱۳۹۵

غنی و عبداللهریاست اجرایی حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با صدور اعلامیه ای از دومین دیدار رهبران حکومت وحدت ملی در ارگ خبر داد

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور و «دکتور عبدالله عبدالله» رئيس اجرایی جمهوری حکومت وحدت ملی افغانستان بعد از ظهر روز پنجشنه  در ارگ ریاست جمهوری دیدار کردند.

در این دیدار که در یک فضای صمیمی صورت گرفت٬ قضایای مهم سیاسی کشور با یک روحیه مثبت مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

رئيس جمهور با تاکید براستحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی و کارمشترک دیدگاه‌های خویش را در مورد چالش‌ها و فرصت‌های موجود فرا راه حکومت وحدت ملی و راه‌های بیرون رفت مطرح ساخت.

رهبران حکومت وحدت ملی در این دیدار توافق نمودند تا طی نشست‌های مشترک در هفته آینده با جدیت و تمرکز بیشتر به منظور تفاهم روی پیشبرد موثر امور در چارچوکات توافقنامه سیاسی بحث نمایند.

۵ شنبه

ارگ

دومین دیدار

رئیس اجرایی

رئیس جمهور

صورت گرفت

غنی و عبدالله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed