دولت پاکستان در حال ایجاد تأسیسات نظامی در امتداد خط دیورند

pakoffensive2برخی از اعضای مجلس نمایندگان، از ایجاد تأسیسات نظامی تازه دولت پاکستان در امتداد خط دیورند ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نادرخان کتوازی، عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که کار ساخت تأسیسات نظامی پاکستان در منطقه انگوره اده ولسوالی برمل پکتیکا، از دو سال به این طرف جریان دارد.

به گفته او، در حال حاضر نظامیان پاکستان در ساخت تأسیسات نظامی شان در این منطقه پیش روی می‌کنند.

کتوازی انتقاد کرده که به دلیل بی توجهی حکومت خط دیورند در جای اصلی آن باقی نمانده و نظامیان پاکستانی پیشروی کرده است. همچنان گزارش شده که نظامیان پاکستان بخش‎های زیادی از منطقه انگور اده را تصرف کرده‌اند.

ایجاد تأسیسات نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند در مرز افغانستان، از گذشته تاکنون انتقاد شدید مقامات دولتی و اعضای شورای ملی را به دنبال داشته است.

نظامیان پاکستان سال گذشته حفر خندق در امتداد خط مرزی دیورند به طول ۴۸۰ کیلوتر را آغاز کردند که با واکنش شدید دولت افغانستان مواجه شد.

دولت افغانستان و پاکستان از سال‌ها این طرف یکدیگر را به تخطی از سرحدات به خصوص خط دیورند متهم می کند. همچنان مقام‌های افغان پاکستان را حامی طالبان می‌دانند.