دولت شماری از مغازه ها را در شهرکابل مهر ولاک کرد

۱۱ قوس ۱۳۹۲

کمیسیون متشکل از نماینده های وزارت تجارت وصنایع، وزارت صحت، اداره نورم واستندرد، شهرداری کابل ولوی سارنوالی دریک اقدام نمادین شمار از دکان های مندوی شهرکابل را بدلیل فروش مواد بی کیفیت، تاریخ تیرشده وتقلبی که عمدتا خوراکی های اطفال را شامل میشوند مهر ولاک کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حفیظ الله ولی رحیمی رییس توسعه رقابت وحمایت از مستهلکان وزارت تجارت وصنایع میگوید که چندین بار برای افراد متخلف ابلاغیه داده شده واز آنان خواسته شده است که از فروش مواد بی کیفیت، تاریخ  گذشته وبدون لیبل بویژه خوراکی های اطفال خود داری ورزند ولی کماکان فروش این گونه مواد افزایش داشته است.

این کمیسیون که دوشنبه 11 هم قوس در یک برنامه رسمی با شمار از رسانه های به بررسی وارزیابی بازار پرداختند؛ به گفته مسولان بیش از 40 قلم مواد خوراکی اطفال را نمونه گیری وفروش ومصرف آنها را غیر قانونی اعلام کرد.

انجنیر عتیق الله یاسر نماینده اداره ملی نورم واستندرد میگوید که فروش تمام کالاهای خوراکی وغیر خوراکی که تاریخ انقضا، مارک ولیبل کمپنی تولید کننده، تصدیق نامه صحی، اسناد گمرکی نداشته باشند به طور قطع ممنوع میباشد.

به گفته او در برخی موارد تلاش میشود که از قطی های مصرف شده کمپنی های معتبرسو استفاده گردد ومواد تقلبی بفروش میرسد، فروش مواد تقلبی نیزیک تخلف جدی از قانون است ومورد پیگرد قرار میگیرد

به قول یاسر اکثر مواد خوراکی اطفال که از کشورهای چین وپاکستان وارد میشوند درآنها رنگ های غیرمجاز استفاده میشوند که موجب بیماری های سرطانی میگردند وهمچنان  تاریخ مصرف ندارد وطبق آخرین بررسی های لابراتواری که توسط وزارت صحت انجام شده است بیش از 40 نوع این مواد خوراکی دارای تاثیرات زهری درازمدت یا عناصر Long Toxic هستند، بنابراین فروش ومصرف این گونه مواد قبلا ممنو ع اعلام شده است.

به گفته مسولان مصرف این گونه مواد برای اطفال اضرار جدی صحی در پی داشته وامکان افزایش بیماری های سرطانی را زیاد میسازند.

کمیسیون میگوید که بعد ازاین با افراد متخلف بخصوص فروشنده های مواد خوراکی اطفال برخورد جدی وقانونی صورت خواهند گرفت.

در همین حال فروشنده گان انتقاد میکنند که نهاد های مسول وارد کننده گان  وتولید کننده های عمده این گونه مواد را مورد بازپرس قرار نمیدهند، درحالیکه آنها از طریق فروش همین گونه اموال مالیه میدهند، تکس گمرک میپردازند وآزادانه در تمام دکان های شهرتوزیع میکنند.

اما سارنیارمنصور عمرنماینده  لوی سانوالی میگوید که تا کنون در دو مورد، دو شرکت وارد کنند ه بزرگ مواد بی کیفیت تحت پیگرد قرار گرفته واین روند ادامه دارد ولی اکثر این اموال به شکل قاچاقی وارد میشوند.

بی کیفست

تجارت

دکانها

کابل

متدوی

مهر ولاک


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.