دولت ایران فردا میزبان شست پنج جانبه خواهد بود

88220_811قرار است فردا دوشنبه (۴ عقرب) دولت ایران میزبان نشست پنج جانبه تحت نام مبارزه با مواد مخدر، در تهران پایتخت این کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نمایندگان کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، روسیه و تاجیکستان در این نشست، حضور خواهند داشت.

خاور حنیف، نماینده پاکستان برای اشتراک در این نشست امروز وارد تهران شده است.

گفته می‌شود که اشتراک کنندگان روی جلوگیری از کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر در منطقه به توافق هایی خواهد رسید.

همچنان آنان برای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، طرح‌های را ارائه خواهند کرد.

این نشست درحالی برگزار می‌شود که افغانستان هنوز یکی بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می‌رود.

بر اساس آمارهای ارائه شده، حدود ۹۰ درصد تریاک در جهان از افغانستان تولید می‌شود.

این درحالی است که وزیر مبارزه با مواد مخدر پیشین بدون افشای نام کسی اعلام کرده بود، شماری از مقام‌های دولتی در کشت و قاچاق مواد مخدر دست دارند.