دولت افغانستان در تلاش تشکیل شورای زیربناهای انکشافی است  

پرچم افغانستاندولت افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در تلاش تشکیل شوراهای زیربنای انکشافی است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، لایحه وظایف شورا های سه گانه زیر بناها شام روز دوشنبه توسط همایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور زیربنایی، در یک جلسه در ارگ ریاست جمهوری ارایه شد.

براساس پلان عمومی زیربناها و لایحه وظایف قرار است شورای زیربناهای انکشافی، از وزارت خانه های شهر سازی، انرژی و آب، فواید عامه، انکشاف دهات، معادن و مالیه تشکیل شود.

براساس این لایحه شورای انکشافی سرمایه انسانی در وزارت های صحت عامه، معارف، تحصیلات عالی، کار امور اجتماعی، امور زنان، اقتصاد، مالیه و اداره احصائیه، تشکیل خواهد شد.

شورای اتصال و همکاری های اقتصادی منطقوی در وزارت های امور خارجه، فواید عامه، اقتصاد، ترانسپورت، مخابرات، مالیه و هوانوردی ملکی و نیز ادارات خط آهن و جاده ها  بوجود خواهد آمد.

رئیس جمهور غنی، با اشاره به نکات مهم زیربنایی گفته است که افغانستان بخاطر تحول در زیربناها ضرورت به قرضه های طویل المدت و ارزان دارد، اما افغانستان قبل گرفتن قرضه ها، در بخش مصرف مؤثر منابع باید در ایجاد میکانیزم ها و سیستم های معیاری توجه نماید.

رئیس جمهور کشور ایجاد ظرفیت های دولتی را در بخش زیربناها شرط اساسی عنوان نموده و گفته است که باید مشخص نماییم که بر اساس مصرفی بودن و تولیدی بودن زیربناها، کدام بخش زیربنا چه اندازه میتواند برای ما عاید اقتصادی داشته باشد و در کدام بخش زیر بناها باید اولویت داده شود.

آقای غنی برای احیأ زیربناها، مدیرت آب و برق را شرط  اساسی عنوان کرده  و گفته که افغانستان باید در بخش ساختن بند ها مطالعات خود را هر چه زود تر تکمیل نماید و برای ساختن بندهای کوچک و متوسط، معیار های مشخص را  وضع نموده و در این زمینه تخصص لازم را فراهم نماید.

رئیس جمهور کشور با اشاره در بخش مواصلات و  میدان های هوایی، راه های بزرگ، خط آهن، فایبر نوری، پایپ لاین گاز و سیستم  کانالیزسیون  گفته که میدان های هوایی افغانستان پیشرفت های لازم و خوبی داشته، اما این ستراتیژی را که چگونه میدان های هوایی را به سرمایه ملی و مجرای صادرات مبدل نماید، ندارد.

او اضافه نمود که  در خصوص راه های بزرگ به مطالعات جدی نیاز است تا عمر راهای بزرگ وهزینه آن در زمینه حفظ و مراقبت سنجش گردد.

وی، ساخت مراکز مجهز حفظ و مراقبت را در مسیر های شصت  الی  نود کیلو متر حتمی دانست و اضافه کرد که وسایل و وسایط  این مراکز در فرصت های مناسب برای احیا و انکشاف دهات و خدمات مردمی قابل استفاده خواهد بود.

رئیس جمهور غنی ساخت خط آهن حلقوی را ضروری خوانده گفت که اداره اراضی باید استملاک زمین ها را درست بعداز تکمیل نمودن پلان زیربناها و نقشه ها، آغاز نماید.

رئیس جمهور کشور در بخش زیربنا ها و شراکت با سکتور خصوصی تاکید نمود که  در این راستا ایجاد سیستم  قرضه ها، که اسناد ملکیت ها و جواز شرکت ها را منحیث ضمانت قبول کرده بتواند، ضروری است و به برای پیشرفت متوازن در سطح کشور و ترانزیتی شدن ۲۰ ولایت سرحدی، تأکید کرد.

او تهیهء نمودن پلان زیربناها، تعین اولویت در زیربناها،  سنجش مصارف مالی، دیزاین زیربناها و نظارت و تطبیق را در ایجاد ظرفیت های دولتی، مهم دانست.

در این جلسه که شامگاه روز دو شنبه در ارگ انجام شد، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، انجنیر محمود بلیغ وزیر فواید عامه، نصیر احمد درانی وزیر احیأ و انکشاف دهات، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، سید سعادت نادری وزیر شهر سازی و دکتور سید حمید الله معین مالی و اداری  وزارت معارف حضور داشتند.