دولت افغانستان حمله بر ملا اختر منصور را تائید کرد

ریاست جمهوری می گوید: کشته شدن احتمالی ملامنصور فرصت خوبی برای بازماندگان شورشیان است تا به پروسه صلح بپیوندند.

150919085725_kabul_arg__640x360_arg_nocreditدولت جمهوری اسلامی افغانستان حمله به ملا اختر منصور در یک عملیات هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای ایالات متحده امریکا را تائید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، ملااختر منصور در خاک بیگانه هدف حمله قرار گرفته است.

در خبرنامه آمده است که ملا اختر منصور به درخواست مکرر مردم و دولت افغانستان برای پایان بخشیدن به جنگ و ختم صلح آمیز خشونت ها در کشور همواره پاسخ رد داده است. ریاست جمهوری می گوید که رهبر شورشیان طالب با پناه گرفتن در خاک بیگانه همچنان به تزویر، کتمان حقایق، کشتار مردم بیگناه، ترور، وحشت، قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از پیشرفت و توسعۀ افغانستان دست می زد و در تداوم جنگ لجوجانه تاکید میکرد.

به نقل از خبرنامه، افراد وابسته به منصور نیز از هیچ قساوت علیه مردم شریف و مسلمان افغانستان دریغ نمی کنند.

بر اساس معلومات خبرنامه، دولت افغانستان تلاش دارد تا جزئیات این عملیات را در مورد سرنوشت ملا اختر منصور به صورت نهایی بررسی کرده و نتایج آنرا هر چه زودتر در اختیار مردم قرار دهد.

خبرنامه می افزاید که این عملیات یکبار دیگر نشان می دهد تروریستان و آنانی که جنگ و خشونت یگانه پیشۀ شان است، در هیچ جایی مصئون نخواهند بود.

ریاست جمهوری کشور کشته شدن احتمالی ملامنصور را فرصت خوبی برای بازماندگان شورشیان دانسته و می گوید :”در صورت کشته شدن ملا منصور، فرصت جدیدی برای آن گروه های شورشیان طالب است که میخواهند از جنگ و خون ریزی دست کشیده، از خاک بیگانه گان به وطن برگشته و به پروسۀ صلح بپیوندند که از جانب خود افغانها پیش برده میشود.”

در پایان خبرنامه آمده است که دولت افغانستان تاکید میکند که ملت سربلند افغانستان و فرزندان غیور این کشور در ترکیب نیروهای امنیتی و دفاعی، همواره آماده دفاع از وطن و قانون اساسی در مقابل آن گروه های می باشند که به خاطر خدمت به اهداف بیگانگان جنگ و ستم را بر مردم ما تحمیل می کنند.

شورشیان طالب تا حال در رابطه با این خبر اظهارنظر نکرده اند.