دولت افغانستان ادعای پاکستان را بی اساس خواند  

رگ ریاستدولت جمهوری اسلامی افغانستان ادعا پاکستان مبنی بر اینکه حمله روز گذشته پیشاور در افغانستان طرح ریزی و کنترل شده است، را بی اساس خوانده، آنرا به شدیدترین الفاظ رد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روز جمعه در یک رویداد خونین در شهر پیشاور پاکستان شمارزیادی کشته و زخمی شدند و به دنبال آن پاکستان، افغانستان را عامل این رویداد خونین در پیشاور دانست در حالی که مسئولیت حمله دیروز به مرکز هوایی ارتش پاکستان را گروه طالبان پاکستانی برعهده گرفته‌است.

در همین حال دولت افغانستان یکبار دیگر بر موقف خود تاکید کرده که هیچگاه اجازه نداده و نخواهد داد تا از قلمروش علیه کشور های دیگر استفاده صورت گیرد.

در بیانیه ارگ ریاست جمهوری کشور آمده است که افغانستان قربانی تروریسم است و درد و رنج ناشی از حملات تروریستی را احساس می کند و برای آسیب دیدگان این حمله نیز احساس همدردی دارد و ابراز تسلیت می نماید.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان به این باور است که تروریسم دشمن همهء انسان هاست و خوب و بد ندارد، بناً دولت های منطقه بخصوص افغانستان و پاکستان باید بخاطر از بین بردن این پدیده شوم، تلاش های مشترک و صادقانه کنند.

در بیانیه تاکید شده که عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان و خیبر پشتونخوا پیامد های برای افغانستان و پاکستان داشته است و دولت افغانستان بخاطر مبارزه با تروریسم در سالهای اخیر، تلاش های زیادی را بخرج داده است.

دولت افغانستان بار دیگر از پاکستان خواسته تا با تمام گروه های تروریستی بدون تفکیک، یکجا با افغانستان مبارزه مشترک کند تا صلح و ثبات در افغانستان، پاکستان و منطقه تامین گردد.