اسد ۲۵, ۱۳۹۹

دولت، تهدید رسانه ها از سوی طالبان را محکوم کرد

رسانه های افغانستاندولت جمهوری اسلامی افغانستان به دنبال تهدید شدن دو رسانه خصوصی توسط طالبان واکنش نشان داد و هر گونه تهدید و مداخله در امور کار رسانه ی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طالبان پس از سقوط شهر قندوز با صدور اعلامیه به دو نهاد رسانه ی خصوصی (طلوع نیوز و شبکه یک) هشدار داده است که این نهاد ها و کامندان آن را از دشمنان خو میداند.

شبکه تلویزیون طلوع  و یک گزارشهای از تجاوز جنسی طالبان در ولایت قندوز منتشر کرده اند که براساس آن طالبان پس از ورود به داخل شهر قندوز وارد خوابگاه دانشجویان دختر شده و تجاوز جنسی کرده اند اما طالبان این گزارشها را رد کرده اند.

با این حال ارگ ریاست جمهوری با نشر بیانیه ای آزادی بیان را یکی از پایه های استوار دموکراسی نوپا کشور دانسته و آنرا از کلیدی ترین ارزشهای قانون اساسی افغانستان می داند و پاسداری از این ارزش را از مکلفیت خود دانسته است.

در بیانیه تاکید شده که رسانه های همگانی و فعالیت آزاد آنها، تبارز و تبلور آزادی‌پسند مردم افغانستان است و  حکومت از فعالیت های آزاد، بیطرف و متوازن رسانه ها در امر اطلاع رسانی به مردم حمایت کامل می کند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان تهدید علیه خبرنگاران و رسانه ها (در تازه ترین مورد علیه تلویزیون های طلوع و یک) را در مغایرت با اصول و ارزش های دینی و ملی و همچنان خلاف قوانین کشور دانسته و آنرا به شدیدترین الفاظ محکوم می کند.

رسانه ها و دست اندرکاران آنها در شکوفایی نظام دموکراتیک، آگاهی دهی به شهروندان و تقویت منافع ملی و مردمی نقش مهمی دارند و زمینه سازی برای تداوم این مأموریت مهم و مقدس مسئولیت دولت است.

دولت فغانستان اطمینان می دهد که با در نظرداشت استقلال عام و تام رسانه ها، از هیچ تلاشی برای حفاظت و مصئونیت هر خبرنگار، به حیث شهروندان این کشور، و نهاد های رسانه یی دریغ نخواهد کرد.