دوصد تن از طالبان مسلح از سوی پاکستان وارد بدخشان شده اند‎

-32808مقام های حکومتی در ولایت بدخشان تایید می کنند که دو صد تن از طالبان مسلح از سوی پاکستان وارد ولایت بدخشان در شمالشرق افغانستان شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، احمد فیصل بیکزاد والی ولایت بدخشان می گوید که دوصد تن از طالبان مسلح ظرف چند روز اخیر وارد ولایت بدخشان شده اند؛ اما به گفته وی «تاهنوز کدام تحرکات نظامی از آنان دیده نشده است.»

بیکزاد می گوید این تعداد از مخالفین که با جنگ افزار ها نیز مسلح هستند، از ملیت های مختلف داخلی و خارجی به بدخشان آمده اند و با گروه های دیگری که تعداد شان به ۱۸۰۰ نفر می رسد محلق شده اند.

وی می گوید طالبان اکثرا از سوی پاکستان از راه توپخانه وارد این ولایت می شوند.

والی ولایت بدخشان می گوید که طالبان مسلح در حال حاضر در ولسوالی های وردوج و یمگان به صورت کل و در ولسوالی های جرم و راغستان به صورت نسبی حضور دارند؛ اما نجم الدین یکی از باشنده های بدخشان به خبرگزاری خاورمیانه می گویده که طالبان در کمتر از ۵۰ درصد این ولایت حضور نظامی دارند.

وی می گوید که این گروه در منطقه توپخانه در مرز با پاکستان پوسته های امنیتی ایجاد کرده اند و به راحتی می توانند به خاک پاک ۤپاکستان بروند و دوباره به بدخشان بیایند.

وی می گوید که طالبان مسلح حتی زخمی هایشان را نیز از این راه به پاکستان انتقال می دهند و از این راه به منظور اکمالات نظامی نیز استفاده می کنند.