دوشنبه ۲۷ ثور بزرگترین رخدادی که ثبت تاریخ خواهد شد

13236011_1078577422200554_433186351_nشورای عالی مردمی با نشر اعلامیه ای از تمام نهاد ها و ادارات دولتی و خصوصی خواسته است که روز دوشنبه ۲۷ ثور را در شهر کابل تعطیل اعلام کنند زیرا در این روز بزرگترین رخداد در پایتخت ثبت تاریخ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روز دوشنبه ۲۷ ثور هفته جاری شهر کابل شاهد بزرگترین تظاهرات در طول تاریخ کشور خواهد و در این تظاهرات میلیونی مردم صدای عدالت خواهی را بلند خواهند کرد.

در اعلامیه شورای عالی مردم آمده ست که “دوشبنه بزرگ” نزدیک است. در روز دو شبنبه، بیست و هفتم ثور، یکی از بزرگترین رخدادهای پایتخت، ثبت تاریخ می گردد. در دوشنبه بزرگ، همه ما اعم از زن و مرد و پیر و جوان برای تحقق آن “رؤیایی که داریم” در سرکهای پایتخت جاری میشویم. “رؤیای ما” نفرت از “تاریکی” و رسیدن به “روشنایی” است.

در اعلامیه افزود شده که منظور ما از روشنایی تنها مفهوم حقیقی آن نیست. مفهوم استعاری آن مهم تراست. ما برای تحقق عدالت در جاده می آییم؛ برای این به جاده میاییم که مغزهای مریض و سیاه اندیش و ذهن های آغشته به تبعیض و تعصب را در گورستان تاریخ دفن کنیم.

به جاده میاییم، تا چونان برق درخشنده بر قعر هر آنچه تاریکی است، بخروشیم. به جاده می آییم تا دیگر مغزهای مریض و قلب های سیاه و ستمگر، از جایگاه حکومت به ظاهر “دموکراتیک”، ما را تحت عنوان هزاره و پشتون و تاجک و ازبک و شناسه های دیگر، در سیاه چال های زندگی محصور نکند و به جان هم نیاندازد.

جنبش روشنایی به فراخنای انسانیت می اندیشد و برای رسیدن به جامعه ای مبارزه می کند که برابری ذاتی انسانها به رسمت شناخته شود. بنا براین در آستانه دوشنبه بزرگ، موارد ذیل را اعلام میداریم:

۱- در دوشنبه بزرگ، دنیا به تماشای شما خواهد نشست. بنا براین از شما مردم آزاده و هوشیار کابل تقاضا می کنیم که مارش عظیم شما با نظم و شکوه مثال زدنی همراه باشد.

۲- در دوشنبه بزرگ، هیچ کسی به سوی کسب و کار و درس و و مکتب و مدرسه و دانشگاه نخواهد رفت. از همه مراکز آموزشی، مکاتب، مدارس، دانشگاه ها، دکانداران و کسبه کاران عزیز می خواهیم تا از کارهای متعارف دست برداشته و “دوشنبه بزرگ” را به مثابه تعطیل وسط هفته در جاده بیایند و فریاد آزادی و عدالت سردهند.

۳- از نیروهای امنیتی کشور می خواهیم که به مثابه فرزندان صدیق و عدالتخواه مردم، در این مارش عظیم و تاریخی، از هیچ نوع همکاری با مردم دریغ نورزند.

و من الله توفیق
شورای عالی مردمی
کابل- ۲۵ ثور ۱۳۹۵