دوستم به کابل می آید

۹ جدی ۱۳۹۵

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری بعد از اتهامات زیاد نسبت به وی و حرف و حدیث های فراوان در مورد روابطش با ارگ، شام امروز به کابل می آید.

کنشکا ترکستانی، رئیس جوانان جنبش اسلامی به خبرگزاری خاورمیانه گفت که جنرال دوستم شام امروز (9جدی) به کابل می رسد.

به گفته وی، جنرال دوستم تا حال کدام برنامه خاص در نظر ندارد؛ اما احتمال دارد تا به گفته ها و اتهامات اخیر نسبت به خودش اظهاراتی داشته باشد.

ترکستانی افزود که معاون اول ریاست جمهوری تمام گفته ها و واکنش هایش در قبال اتهامات اخیر نسبت به خودش را در برابر رسانه ها بازگو خواهد کرد.

نزدیکان جنرال دوستم در صفحات مجازی گفته اند که گارد ویژه، محافظین و مشاورین وی از طریق زمین وارد کابل خواهند شد و جنرال دوستم گفتنی های تازه ای را در پایتخت بازگو می کند.

این در حالی است که بعد از حمله بر کاروان جنرال دوستم در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب، وی از آمدن به کابل انصراف داده بود و بعد از آن نیز اتهاماتی از سوی احمد ایشچی، والی سابق جوزجان به جنرال دوستم وارد شده بود.

با این حال باید منتظر اظهار نظرات جنرال دوستم در قبال ارگ، اتهامات نسبت به وی و وضعیت فعلی کشور بود و در عین حال، باید دید که ارگ ریاست جمهوری از معاون اول به چه شکل استقبال خواهد کرد؟

اتهام

ارگ

ایشچی

جنرال دوستم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.