دوری از فامیل، رحیمی را از هرات دور کرد

۱۹ قوس ۱۳۹۷

والی هرات بنابر آنچه دوری از فامیل عنوان کرده است، از سمت والی هرات استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد آصف رحیمی که چهار سال پیش به عنوان والی هرات تعیین شده بود، امروز (19قوس) به صورت رسمی از این سمت استعفا داد.

در متن استعفا نامه رحیمی آمده است که «با استناد به تاکیدهای قبلی مبنی بر موجودیت مشکل دوری از فامیل، استعفایم را به ریاست جمهوری تقدیم می کنم.»

وی تاکید کرده است که برای خدمت به مردم افغانستان همچنان متعهد خواهد بود

ریاست جمهوری تاحال در این رابطه واکنش نشان نداده است.

آصف رحیمی

استعفا

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.