دهمین جلسه مشترک کشورهای کمک کننده در کابل برگزار شد

دهمین نشستدهمین جلسه مشترک نظارت و هماهنگی کشورهای کمک‌کننده و حکومت افغانستان جهت آمادگی برای اشتراک در  نشست “وارسا” در ارگ ریاست جمهوری در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “اکلیل حکیمی” وزیر مالیه کشور از اجراآت حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری، شفافیت در جمع‌آوری عایدات و بلند رفتن عواید داخلی به نمایندگان کشورهای کمک‌کننده معلومات ارائه کرد.

در این نشست نمایندگان کشورهای کمک‌کننده از تلاش‌های صورت گرفته توسط حکومت افغانستان در راستای مبارزه علیه گروه‌های تروریستی، تقویت حکومتداری خوب، مبارزه علیه فساد اداری و شفافیت در مصارف استقبال نمودند.

آنان یکبار دیگر همکاری‌های دوامدار کشورشان با دولت و مردم افغانستان را اعلام کردند و از حمایت قاطع‌شان در امر مبارزه با شورشگری و تروریزم یادآور شدند.

در این جلسه از جانب افغانستان “اکلیل حکیمی” وزیر مالیه ، “نورالحق علومی” وزیر امور داخله ، “معصوم ستانکزی” سرپرست وزارت دفاع ملی، “حکمت خلیل کرزی” معین سیاسی وزارت خارجه و معاون مشاور شورای امنیت شرکت کردند.

قرار است نشست “وارسا” در ماه جولای سال ۲۰۱۶ برگزار شود.

در این نشست حکومت افغانستان خواستار تداوم حمایت جامعه جهانی از افغانستان خواهد شد و همچنین سران و وزیران خارجه کشورها در رابطه به حمایت از نیروهای افغان، بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان تعهدات تازه ‌شان را ابراز خواهند داشت.