سرطان ۲۰, ۱۳۹۹

دند غوری به تصرف نیروهای امنیتی درآمد

12782527_1038231199571333_616953088_n

نیروهای امنیتی بلاخره منطقه دند غوری را به صورت کامل تصرف کرده و شورشیان طالب این منطقه را ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عملیات برای تصفیه و بازپس گیری منطقه دند غوری در شهر پلخمری از یک ماه پیش به دستور رئیس جمهور آغاز شده بود.

مقام های محلی بغلان می گویند که نیروهای امنیتی شام دیروز به صورت کامل دند غوری را تحت کنترول گرفته و شورشیان طالب نیز به کوه های ولسوالی دهنه غوری فرار کرده اند.

به گفته این مقام ها، در حال حاضر تلاشی های خانه به خانه از سوی نیروهای امنیتی آغاز شده و افراد مشکوک بازداشت خواهند شد.

نیروهای امنیتی حاضر در عملیات دند غوری نیز با نشر عکس های شان، خوشحالی و غرورشان از فتح دند غوری را نشان داده و با دیگران شریک ساختند.

شورشیان طالب تا حال در اين رابطه اظهار نظر نکرده اند.

این در حالی است که شهر پلخمری تا زمان حضور شورشیان طالب، شاهد اصابت راکت از سمت دند غوری بود که تلفاتی نیز به جا گذاشته بود.

دیشب نیز سه راکت از سمت دند غوری بالای شهر پلخمری شلیک شد که تلفات و خساراتی به دنبال نداشت.