اسد ۲۲, ۱۳۹۹

دنبال دامن زدن به مسایل قومی و مذهبی برای پیروزی

231داعش و عملکردهای این گروه و دیگر گروه های تندرو، به دنبال دامن زدن به مسایل قومی و مذهبی هستند تا از این طریق به اهداف خود برسند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، امروز (دوشنبه ۴عقرب) در نشست وزیران، داعش و رویکردهای این گروه را خطرناک عنوان داشت.

به گفته وی، مطرح کردن مسایل قومی و دامن زدن به مسایل قومی و مذهبی از کارکردها و نقشه های دشمنان افغانستان است که تا حال در این کار موفق نشده اند؛ اما در این اواخر به این کار خود شدت بخشیده اند.

عبدالله افزود که این رویکردها ایجاب می کند تا اقدامات جدی با همکاری همه جانبه روی دست گرفته شود تا با توطئه دشمن مقابله شده و این اقدامات خنثی گردد.

رئیس اجرائیه تصریح کرد که تروریسم و داعش دین و مذهب ندارد و نه تنها از یک قوم و یا یک مذهب نماینده گی نمی کند؛ بلکه از ترور، وحشت و دهشت نماینده گی می کند.

بر اساس اظهارات منبع، دشمن تا حال در تصمیمات خود موفق نشده و نباید بعد از این نیز در این کار موفق شود.

در عین حال، داکتر عبدالله از کمک ۲۵۰ میلیون دالری بانک جهانی برای احیای راه سالنگ ها خبر داده و اظهار داشت که این شاهراه یکی از مهمتری راه های مواصلاتی و اقتصادی در کشور است.