دلایل مهاجرت جوانان بررسی شد

FE58B469-B891-4C50-B44E-B07393F8905B_mw1024_s_nوزرای امور خارجه و مهاجرین با حضور در نشست عمومی مجلس نماینده گان، دلایل عمده مهاجرت و فرار جوانان از کشور را بازگو کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه و سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کننده گان، امروز (دوشنبه ۲۵عقرب) به نشست عمومی مجلس نماینده گان فراخوانده شده بودند.

صلاح الدین ربانی در این نشست اظهار داشت که افزایش بیکاری بعد از خروج نیروهای خارجی، نگرانی های امنیتی، حملات تهاجمی و تبلیغ زنده گی آرمانی در اروپا از جمله عوامل عمده افزایش مهاجرت جوانان افغانستان به کشورهای اروپایی است.

به گفته وی، یکی دیگر از دلایل موج مهاجرت ها، سیاست درهای باز کشورهای اروپایی بروی مهاجرین سوریه بود که جوانان افغانستان را با نوعی گمراهی روبرو ساخت که گویا آنان نیز در این کشورها پذیرفته می شوند.

بر اساس اظهارات وزیر امور خارجه، در سال روان میلادی در حدود ۱۴۶ هزار پناهجوی افغانستان خود را به کشورهای اروپایی رسانده اند که در این بین، آلمان با ۸۰ هزار درخواست، بیشترین پناهنده افغانستان را داشته است.

ربانی افزود که از میزان درخواست های داده شده به آلمان، ۴۳ درصد آنها پذیرفته شده و از ۵۷درصد باقی مانده تنها ۷ نفر به صورت اجباری اخراج شده است.

وی همچنین اشاره کرد که کشور سوئیدن با دریافت ۱۳۸۹۰ درخواست زیرسن، بیشترین درخواست در این رده سنی را داشته است که تا هنوز معلوم نیست، چه تعداد آنها پذیرفته می شود.

در عین حال، سید حسین عالمی بلخی نیز اظهار داشت که ناامنی و بیکاری از جمله عوامل عمده مهاجرت جوانان کشور بوده است؛ اما برای اینکه از اخراج اجباری این پناهجویان جلوگیری شود، تلاش کرده اند.

وی با بیان اینکه هیچ تناقصی بین گفته ها و پالیسی وزارت مهاجرین با گفته ها و پالیسی ریاست جمهوری وجود ندارد؛ اظهار داشت که پالیسی حکومت در مورد پناهنده گان مشخص است و بر مبنای کنواسیون جینوا، خواهان رسیده گی به وضعیت پناهنده گان است.

بلخی اظهار داشت که در سال روان میلادی در حدود ۲۲۹ تن از مهاجرین افغانستان به صورت اجباری از کشورهای اروپایی و مهاجرپذیر اخراج شده اند که خلاف کنوانسیون است.

در عین حال، هر دو وزیر تاکید کردند که با توجه به مذاکرات انجام شده بین حکومت افغانستان و کشورهای مهاجرپذیر، گفته شده است که هیچ پناهجویی بر خلاف کنوانسیون جینوا در افغانستان پذیرفته نمی شود و هر کدام از کشورها باید معاهدات این کنوانسیون را رعایت کنند.