سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

دفتر محلی ملل متحد در ولایت فاریاب مجددا آغاز به کار کرد

یونامادفتر نمایندگی محلی سازمان ملل متحد “یوناما” در ولایت فاریاب پس از نزدیک به سه ماه تعطیلی بار دیگر به فعالیت های خود در این ولایت آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نزدیک به سه ماه قبل دفتر نمایندگی سازمان ملل در شهر میمنه ولایت فاریاب در شمال کشور روند کاریش را در این ولایت به دلیل حملات تهاجمی طالبان در شهر میمنه متوقف کرده بود.

گروه طالبان به تاریخ ۱۳ میزان شب هنگام  حملات تهاجمی را در مرکز و اطراف شهر میمنه ولایت فاریاب انجام دادند و بخش های از این ساحات به کنترل خود در آوردند.

با حضور گروه طالبان در بخش های از شهر میمنه و اطراف آن، دفتر”يوناما” و ساير دفاتر مربوط به سازمان ملل متحد به علت مشکلات امنيتى تعطیل شد.

این دفاتر پس از نزدیک به سه ماه امروز سه شنبه (۲۴ قوس) مجددا فعالیت های خود را از سر گرفت.