دست نظامیان پاکستان در پشت حملات خونین کابل

حسیب صدیقی سخنگوی امنیت ملی افغانستانریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که حملات انتحاری خونین که اخیرا در شهر کابل راه اندازی شد توسط نظامیان پاکستانی و شبکه حقانی سازماندهی شده بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حسیب الله صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: دخالت نظامیان پاکستان در حملات تروریستی به افغانستان توسط منابع متعدد خارجی تایید شده است.

آقای صدیقی با اشاره به مرگ ملا محمد عمر رهبرپیشین گروه طالبان گفت: بعد از تایید مرگ ملا عمر لرزه به تن طالبان افتاده و تحولات بزرگی در صفوف طالبان به وجود آورده است.

به گفته وی، مرگ ملا عمر رهبر طالبان سه تاثیر بزرگ بالای طالبان مزدور داشته است.

به باور وی، با اعلام مرگ ملا عمر موج از اختلافات میان طالبان به سطح رهبری در شورای کویته به وجود آمد، این کار برای همه ثابت شد که کار طالبان نه مشروعیت دینی و نه هم مشروعیت افغانی و ملی داشته است.

سوم با مرگ ملا عمر ثابت شد که فعالیت های طالبان فقط یک استفاده نیابتی اردوی پاکستان بخاطر ناامنی ها در افغانستان می باشد.

سخنگوی ریاست عمومی امنیت خاظرنشان کرد که اختلافات میان طالبان بسیار شدید شده و ریاست عمومی امنیت ملی مکررا اعلام کرده است که اختلافات میان بخشی از رهبران سیاسی طالبان مثل شورای کویته و ملا اختر منصور زیاد شده است.

آقای صدیقی در بخش از سخنانش تاکید کرد که پاکستان تعهد کرده بود برای طالبان اجازه گردهمایی و جلسات در پاکستان داده نمی شود در حالی تجمعات طالبان برای تعیین رهبر انجام شد و به سطح رسانه های ملی پاکستان از این مجالس گزارش شد.

صدیقی می گوید اطلاعات ما نشان می دهد که بعد از اعلام مرگ ملا عمر، طالبان از رهبران خود سوال می کند که ملا عمر چگونه از بین برده شده و در این مدت ملامنصور مرگ وی را پنهان می کرد و فتوای که از جانب ملا عمر صادر شده و از لحاظ دینی چگونه بوده و در باره صادر کردن فتوا ها با مرگ ملاعمر کی ها در این مورد تحقیقات خواهد کرد.

افزایش ناامنی ها در کابل

حسیب صدیقی می گوید که اخیرا اکثریت برنانمه های دشمن قابل پیش بینی بود و شماری از این برنامه خنثی شده است.

وی گفت: حمله اخیر در شاه شهید و اکادمی پولیس در کابل، نظامیان پاکستان و شبکه حقانی دست داشته و توسط آنان برنامه ریزی شده بود و دخالت نظامیان پاکستان توسط منابع متعدد خارجی برای دولت افغانستان تایید شده است.

او گفت: از مواد انفجاری که در قصبه شهر کابل استفاده شد او مواد انفجاری فقط بدسترس دولت ها و ارگانهای دولتی قرار می گیرد و سایر گروها به آن دسترسی ندارد.

آقای صدیقی می افزاید، دشمن به دلیل ضعف و ناتوانی حملات را در میان مردم انجام می دهند تا حضور خود را به نمایش بگذارد و فضای بی اعتمادی را نسبت به حکومت در میان مردم به وجود آورد و حضور خود را برای شماری از طرفدارانش نشان دهند.

وی گفت: طالبان در چند سال گذشته توسط چند مامور نظامی پاکستان رهبری می شد و رهبری طالبان در افغانستان نبوده است و پاکستان مرکز تولید بمب و انتحاری به افغانستان بوده است.

وی افزود که نظامیان پاکستان با استفاده از شبکه حقانی حملات اخیر را در کابل راه اندازی کرده و منابع متعدد و کشورهای خارجی نیز دخالت نظامیان پاکستان در این حملات را تایید می‌کنند و افغانستان در این مورد اسناد و شواهی کافی در اختیار دارد.

به گفته صدیقی، جنگجویان گروه طالبان در جبهات جنگ افغانستان شکست سنگینی دیده و به همین دلیل به حملات تروریستی در مناطق مزدحم روی آورده اند.

او افزود، شبکه حقانی با حمایت نظامیان پاکستان با راه اندازی حملات اخیر در کابل تلاش دارند تا به طالبان روحیه کاذب بدهد.