دستگیری 106 قاچاقچی مواد مخدر طی دو ماه در کشور

۲۱ عقرب ۱۳۹۳

پولیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در جریان دو ماه گذشته، 106 تن به شمول یک خانم را به اتهام قاچان مواد مخدر در کشور دستگیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این متهمان از ولایت مختلف کشور همراه با مواد مخدر دستگیر و به محاکم قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به کابل فرستاده شده اند.

مدیریت تحقیق و بررسی پولیس مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، با نشر خبرنامه ای گفته است که پرونده های این اشخاص پس از بررسی های ابتدائی در این نهاد، به ریاست عمومی دادگاه اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده اند.

این افراد در جریان ۲ ماه گذشته توسط پولیس مبارزه علیه مواد مخدر از ولایات مختلف کشور،‌همراه با ۵۹۴ کیلوگرام هروئین، بیش از ۱۷۴۵۶ کیلوگرام تریاک، ۳۶۲ کیلوگرام چرس، ۱۱۳۸ لیتر مشروبات الکولی، ۱۷ میل سلاح مختلف، ۳۳ عراده موتر، ۷۷ عدد تلفن و ۵ قبضه بم دستی دستگیر شده اند.

پولس

دستگیر

قاچاقچی

مواد مخدر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.