دستگیری یکتن از قومندانان طالبان در نورستان

۷ حمل ۱۳۹۳

یکتن از قوماندانان طالبان پاکستانی با سلاح و مهمات در ولایت نورستان   دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اسامی مفتاح الدین مشهور به “منصور” فرزند محمدگل، باشنده ضلع چترال پاکستان یکتن از قوماندانان طالبان پاکستانی که بمنظور برهم زدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از کشور پاکستان وارد ولسوالی ناری ولایت کنرها و از آنطریق وارد ولسوالی سرحدی کامدیش ولایت نورستان گردیده بود باالفعل با یک میل ماشیندار پیکا،«2» میل کلاشینکوف،«1» میل تفنگچه،«2» قبضه بم دستی، مقدار وسایل انفجاریه و یک قطعه شناخت کارت پاکستانی دستگیر گردیده است.

 نامبرده در جریان تحقیقات ابتدائی بجرم خویش اعتراف و قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر قرار دارد.

دستگیری ،

طالبان ،

قومندانان ،

نورستان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.