دستگاهی که با دستکاری مغز ترک مواد مخدر را ساده میسازد

۶ قوس ۱۳۹۶

آمریکایی موفق شده اند دستگاهی را تولید کنند که ضمن مقابله با دردهای مزمن و حاد برای درمان اعتیاد نیز قابل استفاده است و میتواند با دستکاری مغز ترک مواد مخدر را ساده بسازد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از فیوچریسم، دستگاه یادشده که NSS-۲ Bridge نام دارد با نصب در کنار لاله گوش در اصل کاری می کند که مغز پیام های ناشی از درد را به بدن انسان منتقل نکند، اما از آن می توان برای رفع نیاز به مصرف مواد مخدر در ذهن نیز استفاده کرد.

این دستگاه با چسبیدن به پوست بدن از طریق تراشه نصب شده در درون خود، پالس های الکتریکی کنترل شده ای را به منظور شبیه سازی عملکرد اعصاب جمجمه ارسال می کند تا ذهن به جای پالس های درد این پالس پالس ها را دریافت کند.

این دستگاه که توسط شرکتی امریکایی تولید شده می تواند با ارسال همین پالس ها احساس نیاز به مواد مخدر را در انسان برطرف کند. البته هزینه بالای خرید این دستگاه که از ۶۰۰ تا ۸۰۰ دالر در نوسان است، استفاده گسترده از آن را دشوار خواهد کرد.

آزمایش های اولیه نشان می دهد این دستگاه توانسته نیاز ۸۸ درصد از افراد معتاد به مصرف مواد مخدر را بعد از ۵ روز استفاده از بین ببرد. هر چند برای پی بردن به تاثیر این دستگاه بر مبتلایان به انواع مواد مخدر باید آزمایش های بیشتری انجام  شود.

خسارت های ناشی از سومصرف مواد مخدر در آمریکا سالانه ۷۸.۵ میلیارد دالر برآورد می شود و لذا یافتن روشی مطمئن برای مقابله با این پدیده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

 

آمریکا

اعتیاد،

دستگاه،

مخدر،

مغز،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.