دستور ملک سلمان برای جمع آوری فیلم های دوربین های امنیتی در منا

Salman-Malikدرپی انتشار ویدیوی عبور کاروان ویژه یکی از شاهزادگان سعودی در منا به عنوان عامل اصلی بروز فاجعه منا، ملک سلمان دستور داد تا تمام فیلم های دوربین های مدار بسته جمع آوری و دور از دسترس قرار بگیرند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بر اساس این گزارش در این ویدیو دیده می شود که نیروهای امنیتی راه را از میان حاجیان در منا برای یک کاروان ویژه (vip) که گفته می شود متعلق به خانواده پادشاه عربستان است بازمی نمایند و بدین وسیله مانع عبور حاجیان می شوند که فاش شدن این تصاویر در رسانه ها و فضای مجازی به عنوان دلیل اصلی حادثه منا خشم و ناراحتی مسلمانان جهان را به همراه داشت .

هم زمان با انتشار این ویدیو و بازتاب های آن، ملک سلمان پادشاه عربستان دستور داده است تمامی فیلم ها و حافظه های دوربین های امنیتی موجود در منطقه منا را جمع آوری کرده و به مکانی امن انتقال دهند تا از دسترس دیگران و هیئت تحقیق احتمالی دور بماند.

این در حالی است که مردم و حاجیان کشورهای اسلامی خواستار تشکیل هیئت تحقیق و بررسی بین المللی از این حادثه تلخ بوده اند که دولت عربستان را مجبور به اتخاذ تدابیری برای سرپوش گذاشتن به این ماجرا و جمع آوری اسناد و مدارک احتمالی کرده است .

Author