اسد ۲۴, ۱۳۹۹

دستاوردهای بزرگ پیش روی صلح

Untitledدر حالی که یک شرط گلبدین حکمتیار برای پیوستن به صلح برداشته شده است؛ شورای عالی صلح می گوید که تا آخر هفته روان، دستاورد بزرگی از گفتگو با حزب اسلامی به دست خواهد آمد.

اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین الملل شورای عالی صلح در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که گفتگوها جریان دارد و نشست های لازم نیز مسیر خود را طی می کنند.

به گفته وی، در جریان گفتگوها تا حال کدام مورد منفی که مانع ادامه گفتگوها باشد، وجود نداشته و بین دو طرف فاصله ایجاد نشده است؛ بلکه حسن نیت بر گفتگو حاکم است.

قاسمیار اظهار داشت که با این روند گفتگو، امید می رود که تا آخر هفته روان (دو روز بعد) دستاورد خوبی از این گفتگوها به دست بیاید.

این در حالی است که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که در حال گفتگو با شورای عالی صلح است، اعلام کرده که از شرط خود مبنی بر خروج نیروهای خارجی از کشور منصرف شده است.

به گفته اعضای بلند رتبه حزب اسلامی «برای حکمتیار خروج نیروهای خارجی از افغانستان دیگر یک شرط نیست بلکه هدف است.»

حزب اسلامی پیش از این یکی از شرط های خود در گفتگوهای صلح را خروج نیروهای خارجی از کشور اعلام کرده بود.

در همین رابطه، اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین الملل شورای عالی صلح تا تائید موضع گیری جدید حکمتیار، میگوید که این امر در اصل یک واقع بینی نسبت به قضایای کشور است.

وی همچنان در رابطه با اعلام موجودیت و حضور پسر ملامحمد عمر در کنار شورشیان طالب اظهار داشت که اگر آمدن وی به صفوف شورشیان طالب، چند دستگی که اخترمحمد منصور در حال حل آن است، افزایش یابد، بالای گفتگوهای صلح تاثیر منفی خواهد داشت.

این در حالی است که مقام های شورای عالی صلح کشور می گویند که به غیر از حزب اسلامی، تا حال هیچ یک از گروه های مخالف دیگر به صورت رسمی وارد گفتگوها نشده است.