دستاوردهای آزادی بیان شکننده است

13131510_987386754670900_1361716809141761365_oرئیس جمهور با بیان اینکه دستاوردهای زیادی در راستای آزادی بیان به دست آمده است؛ این دستاوردها را شکننده دانسته و بر حل مشکلات خبرنگاران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان که به مناسبت روز جهانی آزادی بیان و در حضور سخنگویان ولایت ها، وزارت ها، دولتی و شماری از خبرنگاران صحبت می کرد؛ گفت که افغانستان از آزادی بیان به عقب بر نمی گردد.

رئیس جمهور اظهار داشت که حکومت به آزادی بیان باورمند است و قربانیان رسیدن به دستاوردهای اخیر آزادی بیان را از یاد نمی برد. وی افزود که دستاوردهای آزادی بیان شکننده است و حکومت برای تحکیم این دستاوردها به نظریات سازنده رسانه ها اهمیت داده و از آنها استفاده می کند.

آقای غنی بیان داشت که برای ایجاد صندوق وجهی حمایت از خبرنگاران با شماری از حامیان مالی صحبت شده و حکومت انتظار تشکیل هیئت مدیره از سوی رسانه ها را می کشد.

در عین حال، رئیس جمهور اظهار داشت که مقرره دسترسی به معلومات و امنیت خبرنگاران به زودی مراحل قانونی خود را سپری کرده و نهایی می شود.

وی با تاکید بر تمام تعهدات حکومت خطاب به رسانه ها گفت :«ما به تعهدات خود عمل می کنیم؛ اما شما هم باید کود اخلاقی را تشکیل داده و به آن پایبند باشید و حدود مثبت و منفی آزادی بیان را در نظر بگیرید.»

از سویی هم رئیس جمهور غنی اظهار داشت که نباید آزادی بیان به سمت منفی برود؛ زیرا به باور وی این روند می تواند آزادی بیان را نابود کند.

وی برای حل مشکلات سخنگویان ولایت های کشور نیز اظهار داشت که مشکل معاش و تعیین بست آنها به زودی مشخص و ثابت شود.
در عین حال، نماینده گان سخنگویان ولایت ها، رسانه های کشور و سخنگویان دولت صحبت کرده و شماری از مشکلات خود را بازگو کرده و خواهان حل این مشکلات شدند.

با این حال، شماری از خبرنگاران نیز با کسب مدال های عالی دولتی و شمار دیگر با کسب تقدیر نامه از سوی رئیس جمهور تقدیر شدند.