دستآورد ها و انکشاف برنامه های اقتصادی در خوست

۲۵ سنبله ۱۳۹۲

نشستی به منظور ارزیابی دست اوردهای ولایت خوست وجلب توجه وزارت ها و دنرها به نیازمندی های سکتوری در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالخالق فراهی رییس اداره ارگان های محلی انکشاف در خوست طی سال های اخیر را قابل ملاحظه توصیف کرده گفت: به در مدت زمان اندک خوست از ولایت درجه سوم به ولایت درجه دوم ارتقا کرده و اکنون در ابعاد مختلف به انکشافات چشم گیری دست یافته است.

فراهی اساس انکشاف وتوسعه را منوط به میزان توسعه تعلیم تربیه وتحصیلات عالی در یک جامعه میداند. وی انکشاف در حوزه آموزش وتحصیل در خوست را تصریح کرد« با توجه به شرایط موجود، هم اکنون در بخش معارف وتحصیلات عالی  نزدیک به 3000 هزار دانش آموز که یک سوم آنان دختران تشکیل میدهند، درتقریبا 400 مکتب مصروف آموزش هستند».

به قول مسولان هم اکنون در ولایت خوست در سکتورهای امنیت، زیربنا، معارف، صحت، احیا وانکشاف دهات، مصونیت اجتماعی، اقتصاد وحکومتدارینزدیک به 240 پروژه به ارزش  بیش از 480 میلیون دالردرحال اکمال، زیرکار ویاهم زیرمطالعه هستند.

عبدالجبار نعیمی والی خوست میگوید که سه سال قبل مردم در خوست با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم میکردند ولی آهسته آهسته مسکلات یکی پی دیگری در حال رفع شدن اند.

مردم افغانستان در طول تاریخ در بخش معالجه وصحت با مشکلات جدی روبرو بوده اند، اما طی سالهای اخیر به تعداد مراکز صحی افزوده شده اند. در خوست نیز تعداد مراکز صحی رقم بزرگی را نشان میدهند.

نعیمی درمورد می افزاید« در سطح ولایت یک شفاخانه 150 بستری موجود است، 326 مرکز صحی، شفاخانه 20 بستری معتادین، یک مرکز تداوی ملاریا، 12 کیلینک CHC و8 کلینیک BHC موجود اند».

به قول وی تمام شبکه های مخابراتی در خوست فعال هستند وسه بانک خصوصی ودولتی در این ولایت نماینده گی دارند.

دراین ولایت؛ بندری بنام غلام خان به هزینه درحدود 50 میلیون دالر درحال اعمار است که 120 جریب زمین را احتوا میکند. همچنان میدان هوایی این ولایت نیز تحت اعمار است که پیش بینی میشود به 50 میلیون دالر هرینه نیاز دارد.

سیدکریم خاکسار رییس شورای ولایتی خوست شرایط برای تطبیق پروژه های بزرگ زیربنایی در خوست را مناسب تعریف میکند، وی حکومت را هشدار میدهد که در اثر کم توجهی حکومت به خوست این امکان وجود دارد که خوست برای حکومت افغانستان درد سرساز شود.

 وی می افزاید« ما دربخش معارف ویا مراکزصحی مشکلات زیادی نداریم، ما پروژه های زیربنایی میخواهیم، راه های ترانزیتی ما را بسازند، میدان هوایی مارا بسازند ودیگر اینکه ده سال میشود که قرار داد راه گردیز خوست دست به دست میشود ما روی این مشکلات کابل آمده ایم».

نبود برق در خوست ازمشکلات جدی باشنده های این ولایت است در حالیکه اکثر ولسوالی های این ولایت ظرفیت بند های کوچک آبی را دارند وهمچنان دراین ولایت برای بند بزرگ نیز آب کافی موجود است.

انجنیر مایل شاه رییس برشنا در ولایت خوست میگوید« فعلا در ولایت خوست در حدود 2.5 میگاوات برق دیزلی است که مشکلات مردم خوست را رفع ساخته نمیتواند، برای رفع مشکلات بی برقی مردم باید یا برق وارد گردد ویاهم بند های داخلی اعمار گردند».

به گفته مقام ها اکنون خوست دارای موزیم است که ده ها قلم اثار تاریخی درآن موجود هستند وروزانه دها تن از آن موزیم دیدن میکنند.

به باور مسولان خوست در مسیر انکشاف درحرکت است ولی نیاز به همکاری های وسیع دارد.

ارگانهای محلی

برنامه انکشافی

خوست

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.