دزدی 50 درصدی از هزینه بازی سازی زندان پل‌چرخی کابل

۷ عقرب ۱۳۹۳

اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به ‘سیگار’ به دنبال افشا گری های خود در افغانستان، این بار اعلام کرده است که 50 درصد از هزینه بازسازی زندان پل‌چرخی کابل، حیف و میل شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بازرس ویژه‌ی امریکا گفته است که ایالات متحده امریکا، 18.5 میلیون دالر را برای بازسازی زندان پل‌چرخی کابل به شرکت “الوطن” پرداخت کرده است.

جان سپکو، در گزارش تازه‌اش نوشته که از مجموع 18.5 میلیون پول کمک شده، پنجاه درصد آن توسط شرکت “الوطن” در بازسازی زندان پل‌چرخی به مصرف رسیده و 50 درصد آن حیف و میل شده است.

در این گزارش تاکید شده است که کار بازسازی زندان پل‌چرخی کابل نیمه کاره باقی مانده و 6 پایه جنراتور تولید برق که قرار بود  در این زندان نصب شود، نصب نشده است.

بر اساس این گزارش، کار شرکت قرار دادی توسط یک کارمند قراردادی وزارت امور خارجه‌ امریکا نظارت می شد، اما این کارمند در دادگاه امریکا به خاطر سوء استفاده از قرار دادی های امریکا محکوم به زندان شد و پس از آن از کار شرکت “الوطن” نظارت صورت نگرفته است.

 

50 درصد

الوطن

پلچرخی

حیف و میل شده

زندان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.