در گیری تازه ای میان ارتش ترکیه و کردها

۲۴ قوس ۱۳۹۴

ترکیه 12ارتش ترکیه در جنوب این کشور با کردها درگیر شدند که در نتیجه هفت تن از کردها بدست نیروهای ارتش ترکیه کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، درگیری تازه ای میان نیروهای ارتش ترکیه و کردهای جنوب این کشور زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی ترکیه تدابیر محدود رفت و آمد در مناطق کردها وضع کرده بودند.

براساس گزارشها، تدابیر محدود رفت و آمد در بسیاری از مناطق کردنشین جنوب ترکیه توسط نیروهای ترکی وضع شده بود اما توسط جمعی از کردهای معترض شکسته شد .

مقامات بیمارستانی و شاهدان عینی از شلیک مستقیم و درگیری مسلحانه در دیابکر و ماردین خبر دادند.

ترکیه

درگیری

کردها

هفت کشته


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed