در نشست چهارجانبه روی گفتگوی مستقیم با طالبان تاکید شد

چهارجانبهوزارت امور خارجه افغانستان با نشر اعلامیه ای اعلام کرد که اشتراک کنندگان نشست چهار جانبه در اسلام آباد به ضرورت فوری گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه های طالبان تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نخستین نشست گروپ همآهنگی چهارجانبه افغانستان، چین، پاکستان و ایالات متحده امریکا پیرامون پروسه صلح و آشتی با طالبان روز دوشنبه (۲۱ جدی) در اسلام آباد پاکستان برگزار شد.

“حکمت خلیل کرزی” معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، “عزاز احمد چودری” معین وزارت خارجه پاکستان، “ریچارد اولسن” نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان و “دینگ شیجون” نماینده خاص چین برای افغانستان این نشست را رهبری می کردند.

اشتراک کنندگان این نشست برتعهد کشورهای شان مبنی بر تحقق اهداف تصریح شده در اعلامیه نشست چهارجانبه شان که به تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۱۵ در حاشیه ای کنفرانس قلب آسیا برگزار شده بود، مجدداً تأکید کردند.

براساس نتایج نشست های سه جانبه و چهارجانبه مورخ ۹ دسامبر ۲۰۱۵، آنها بر تلاش های متقابل جهت تسهیل روند صلح و آشتی به رهبری و مالکیت افغانها به هدف نیل به صلح و ثبات پایدار در افغانستان و منطقه تاکید نمودند.

همچنین هر چهار کشور بر اهمیت خاتمه بخشیدن به جنگ در افغانستان که منجر به ادامه خشونت های بیهوده بر مردم افغانستان و همچنان تشدید نا امنی درسراسر منطقه می شود، تاکید کردند.

همچنین اشتراک کنندگان به ضرورت فوری گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه های طالبان در روند صلح که هدف آن حراست و حفظ  وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان می باشد نیز تاکید کردند.

محور بحث های هیات چهارجانیه را انجام ارزیابی های واضح و واقع بینانه از فرصت ها برای صلح و آشتی در افغانستان، موانع و اقدامات پیشبینی شده که بتواند شرایط مساعدی را برای آغاز مذاکرات صلح با هدف مشترک کاهش خشونت و استقرار صلح دوامدار در افغانستان  فراهم سازد؛ تشکیل میداد.

آنان با تصویب گروپ کاریو همآهنگی چهارجانبه توافق نموده و تصریح کردند تا نشست های منظم را غرض پیشبرد روند صلح و آشتی در افغانستان ادامه دهند.

قرار است این گروپ کاری در نشست بعدی خود که روز دوشنبه هفته آینده ” ۲۸ جدی” سال روان (۱۸ جنوری ۲۰۱۶) در کابل برگزار می گردد،  پیرامون  “نقشه راه” بحث و گفتگو نمایند.