در صورت امضای توافقنامه با ایران، نتانیاهو باید برود

۱۱ سنبله ۱۳۹۴

Yair-Lapidیائیر لاپید رئیس حزب «یش عاتید» معتقد است اگر غرب توافقنامه‌ی هسته‌ای با ایران را امضا کند، این به معنای شکست شخص نخست‌وزیر خواهد بود و به همین دلیل وی باید داوطلبانه از پست خود استعفا دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، لاپید به نشریه‌ی اسرائیلی Ynet گفت: «نخست‌وزیر باید استعفا دهد، زیرا وی در طول سه دوره مبارزات انتخاباتی خود سعی داشت رهبری باشد که اجازه‌ی امضای این توافق را نمی‌دهد اما در نهایت دقیقا به خاطر نخست‌وزیر امضای توافق هسته‌ای ملغی نشد و اوباما بدون توجه به وی با ایران در حال توافق می­باشد.

یائیر لاپید گفت: زمانیکه آنها در وین جلسه دارند، حتی یک مقام اسرائیلی را دعوت نمی‌کنند. زمانیکه در برابر کنگره و دفتر ریاست جمهوری امریکا سخنرانی می‌کنند، هیچکس نیست که حاضر باشد به نتانیاهو گوش دهد». لاپید بطور مختصر بیان داشت که «این توافق سانتریفیوژهایی را متوقف می‌کند که برای راه‌اندازی مجدد آنها تنها۲۴ساعت نیاز است. این توافق رسما ایران را به دولت هسته‌ای تبدیل می‌کند و ایران برنده نهایی این گفتگوها و نتانیاهو بازنده اصلی آن است».

امضای ،

ایران

توافقنامه ،

نتانیاهو ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed