در زمان تحمیل دیورند، کشوری به نام پاکستان وجود نداشت

۴ جدی ۱۳۹۵

رئیس جمهور پیشین کشور در حالی که اظهار داشت که افغانستان خواهان همسایه های خوب است؛ تاکید کرد که در زمان تحمیل خط فرضی دیورند بر افغانستان، کشوری به نام پاکستان وجود نداشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حامد کرزی که امروز (4جدی) در مراسم گشایش مرکز علمی و تحقیقاتی افغانستان نوین صحبت میکرد؛ اظهار داشت که پاکستان باید بداند که «حق خواهی افغانستان از دیورند به معنی دشمنی با آنها نیست.»

کرزی با تاکید بر اینکه افغانستان خط فرضی دیورند را به رسمیت نمی شناسد؛ گفت زمانی که خط دیورند بر افغانستان تحمیل شد؛ پاکستان مستعمره انگلستان بود و حالا هم جانشین این کشور است و باید بداند که «خط دیورند بر مردم و سرزمین افغانستان تحمیل شده است.»

رئیس جمهور پیشین کشور افزود که اظهارات در مورد خط دیورند به معنی رسمیت نداشتن پاکستان نیست بلکه حقی است که هیچ کس نباید از خواستن آن نگران باشد.

وی بیان داشت که افغانستان همیشه خواهان همسایه های خوب بوده و همیشه خواهان روابط نیک با همسایه هایش بوده و است.

در عین حال، حامد کرزی به «حق آبه» کشورهای همسایه اشاره کرده و افزود :«اگر افغانستان آب داشته باشد؛ خوش است که به همسایه های خود بدهد؛ اما اول باید برای خود بندها و نهرها اعمار کند و آب اضافه را برای همسایه ها بدهد.»

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که مدیریت ضعیف آب از جمله مشکلات عمده بوده و افغانستان از آب های جاری در کشور کمترین بهره را می برد و بیشتر این آبها نیز به کشورهای همسایه می رسد.

پاکستان

حامد کرزی

حق آبه

دیورند


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.