در خیرخانه کابل هیچ انفجاری صورت نگرفته است

۲۸ میزان ۱۳۹۷

در مرکز رایدهی منطقه خیرخانه شهر کابل هیچ انفجاری صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رویداد برخاسته در نزدیک مرکز رایدهی در خیرخانه کابل، انفجار بالون گاز در یک موتر کرولا بوده است.

شاهدان عینی می گویند که در حال حاضر مردم در مرکز رایدهی حضور دارند و در انتظار باز شدن این مرکز هستند.

انتخابات

انفجار

خیرخانه

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.