اسد ۲۳, ۱۳۹۹

در حمله هواپیماهای بی سرنشین امریکا در نادعلی، سربازان اسیر کشته شدند

اعضای شورای ولایتی هلمند می گویند که در حمله هواپیماهای بی سرنشین امریکا در ولسوالی نادعلی، شماری از سربازان اردوی ملی که نزد طالبان مسلح اسیر بودند نیز کشته شده اند.

1312797206961274_large

میرزا حسین علیزاده، عضو شورای ولایتی هلمند به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این حمله عصر دیروز بر مواضع طالبان مسلح در ولسوالی نادعلی صورت گرفت.

به گفته وی، در این حمله شماری از طالبان مسلح کشته شده اند.

علیزاده در جواب سوالی مبنی بر کشته شدن سربازان اسیر نزد طالبان مسلح نیز گفت :«عملیات هوایی توسط نیروهای خارجی صورت گرفته، تعداد زیاد کشته ها مخالفان دولت بوده و یکتعداد محدود از کسانی بودند که به طالبان مسلح تسلیم شده بودند.»

وی اظهار داشت که شماری از اسیر شده های نیروهای امنیتی نیز در بین کشته شده های حمله هواپیماهای بی سرنشین امریکا حضور دارند.

اما سخنگوی والی هلمند می گوید که تحقیقات ابتدایی آنها نشان می دهد که هیچ حمله و یا عملیاتی بر زندان طالبان مسلح در نادعلی صورت نگرفته است و این حمله بر مواضع طالبان مسلح انجام شده است.

عمر زواک اظهار داشت که بر اساس همین تحقیقات ابتدایی، کشته شدن سربازان امنیتی افغانستان را در این حمله رد می کند.

به گفته وی، تحقیقات بیشتر بالای این حمله از سوی ارگان های کشفی راه اندازی شده و بعد از تکمیل این تحقیقات، جزئیات بیشتر به دست خواهد آمد.

طالبان مسلح نیز گفته اند که در حمله هواپیماهای بی سرنشین امریکا، ۲۲ سرباز اردوی ملی که قرار بود از نزد آنها رها شوند، کشته شده اند.

گفتنی است که عصر دیروز، هواپیماهای بی سرنشین امریکایی، حملات متعدد و گسترده ای بالای مواضع طالبان مسلح در ولسوالی نادعلی انجام دادند.

این در حالی است که چندی پیش، شماری از سربازان اردوی ملی بعد از چند روز محاصره در ولسوالی نادعلی به اسارت طالبان مسلح درآمده و ویدیوی آنها نیز از سوی طالبان مسلح نشر شد.