در حمله بر خانه منشی کمیته صلح ولایت غور، دو تن کشته و دخترش زخمی شد

QORدر نتیجه حمله طالبان مسلح بر خانه منشی کمیته صلح ولایتی غور، پسر و یکی از همسایگان وی کشته و دخترش به شدت زخمی شد.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این رویداد ابتدای صبح امروز (۶اسد) در ولسوالی دولتیار رخداده است.

به گفته وی، در زمان حمله؛ آقای نسیم کُهزاد در منزلش حضور نداشته؛ اما در نتیجه آن، پسر و همسایه منشی کمیته صلح ولایتی کشته و دختر وی نیز زخمی شده است.

خطیبی اظهار داشت که این حمله زمانی صورت گرفت که اعضای فامیل کهزاد به سمت زمین های تحت کشت خود در حرکت بودند.

سخنگوی والی غور افزود که دختر آقای کهزاد به بیمارستان انتقال داده شده و به منشی کمیته صلح ولایتی غور آسیب نرسیده است.

هرچند مقام های غور این حمله را به طالبان مسلح نسبت داده اند؛ اما طالبان مسلح تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.