در اعتراض به نارضایتی از حکومت در بغلان پرچم دوره مجاهدین برافرشته شد

۲۸ سنبله ۱۳۹۵

شماری از شهروندان ولسوالی خوست ولایت بغلان در یک اقدام بی سابقه پرچم دوره حکومت مجاهدین را بر فراز دره فرغانبل این ولسوالی بر افراشتند و از نارسایی حکومت محلی برای رسیده گی به قضایا و جلوگیری از آزار و اذیت مردم از جانب زورمندان محلی اعتراض کردند.

محبوب الله غفاری معاون شورای ولایتی بغلان با تایید بر افراشته شدن پرچم سه رنگ دوره حکومت مجاهدین در ولسوالی خوست به خبرگزاری خاورمیانه گفت که مردم از ضعف حکومت محلی در رسیده گی به قضایا به تنگ آمده اند و با بلند کردن این پرچم، حکومت مجاهدین را نسبت به حکومت وحدت ملی بهتر پنداشتند.

به گفته آقای غفاری نارسایی حکومت محلی بغلان برای تامین امنیت و فراهم سازی زمینه های کاری دلایل هستند که باعث دلسردی مردم ازین حکومت شده اند. ” مردم ولسوالی خوست بخاطر اینکه برای حکومت وحدت ملی بفهمانند که آنان از اجراات حکومت محلی ناراض هستند  بیرق دوره مجاهدین را در منطقه شان بر افراشتند”.

باشنده گان ولسوالی خوست می گویند بنابر نارضایتی آنان از حکومت محلی شان باعث شده است که به رسم اعتراض پرچم دوره جهاد و مقاومت درین ولسوالی بر افراشته شود.

شفیق الله احدی باشنده ولسوالی خوست می گوید: برخورد های سلیقوی حکومت محلی و ضعف در ادارات دولتی دلایل این اقدام بی سابقه در ولسوالی خوست است.

%d8%a8%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c

مقام های محلی در ولسوالی خوست نیز بر افراشته شدن پرچم دوره مقاومت را درین ولسوالی می پذیرند و ما دلیل آن را یادبود از سالروز شهادت استاد ربانی عنوان می کنند.

خلیل الرحمان رحیمی ولسوال ولسوالی خوست به خبرگزاری خاورمیانه گفت که مردمان ولسوالی خوست بمناسبت سالروز شهادت استاد برهان الدین ربانی بیرق دوره مقاومت را بر افراشته اند، نه بگونه اعتراض.

ولسوال خوست بیشتر ازین در مورد آنچه که مردم و وکلای شورای ولایتی ضعف و برخورد های سلیقوی در ادارات محلی آن ولسوالی می خوانند پاسخ ارایه نکرد و از صحبت بیشتر درین مورد خود داری کرد.

بلند کردن پرچم دوره مقاومت بی سابقه ترین اعتراض در ولایت بغلان است که از سوی باشنده گان ولسوالی خوست انجام می شود.

 ولسوالی خوست در قسمت شرق ولایت بغلان موقعیت داشته و 138 کیلومتر از شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان فاصله دارد و باشنده گان آن اکثراً باسواد و اهل دانش هستند.

بغلان،

پرچم،

خوست،

مجاهدین،

مقاومت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

5 Comment