دریافت معاش، بدون فعالیت

۲۸ دلو ۱۳۹۲

پنج صد کارمند پروژه تذکره الکترونیکی بیشتر از نه ماه است که بدون فعالیت معاش دریافت می کنند.

به گزارش خبرگزاری خارومیانه، امیرزی سنگین، وزیر مخابرات که در مراسم گشایش دو پروژه مخابراتی در هرات شرکت کرده بود طی سخنانش خواستار آغاز هر چه زودتر پروژه توزیع تذکره های الکترونیکی گردید.

وی با اظهار تأسف میگوید بیشتر از نه ماه است که این کارمندان معاش دریافت میکنند، اما این پروژه تاکنون از سوی وزارت امور داخله آغاز نشده است.

سال گذشته دفتر ریاست جمهوری خبرداده بود که قرار است روند ثبت نام برای دریافت این نوع تذکره ها ماه حوت(۱۳۹۱) و توزیع تذکره نیز در ماه حمل ۱۳۹۲ آغاز شود.

تا اکنون وزارت امور داخله در مورد این انتقاد وزیر مخابرات واکنشی نشان نداده است.

بدون فعالیت،

تذکره الکترونیکی

معاش،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.