اسد ۱۸, ۱۳۹۹

درگیری های حماس با گروه های سلفی در غزه

طبق خبرهای مندرج در شبکه های اجتماعی فلسطین اخیرا درگیری های گسترده ای میان جنبش حماس وگروه های سلفی در داخل غزه

حرکه حماسطبق خبرهای مندرج در شبکه های اجتماعی فلسطین اخیرا درگیری های گسترده ای میان جنبش حماس وگروه های سلفی در داخل غزه صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این درگیریها منجر به کشته شدن یکی از عناصر تاثیرگذار سلفی در غزه شده است.

گروه های سلفی درپی این موضوع تهدید نموده اند که دیگر حماس روی خوش را نخواهد دید و باید منتظر انتقام سخت این گروه ها باشد جنبش حماس با وجود اختلافات گسترده خود با گروه های سلفی بعضا تلاش می کند با عطوفت با این گروه ها برخورد کرده و با روشهای نرم این گروه ها را مهار نماید.