درگیری میان نیروهای افغان و سربازان امریکایی در ننگرهار

بعد از ظهر امروز چهارشنبه (۱۹ عمل) نیروهای امنیتی افغان و سربازان امریکایی در نزدیکی دفتر سرپرست ولایت ننگرهار با هم درگیر شدند که در نتیجه آن ۹ تن کشته و زخمی گردید.

بعد از ظهر امروز چهارشنبه (۱۹ عمل) نیروهای امنیتی افغان و سربازان امریکایی در نزدیکی دفتر سرپرست ولایت ننگرهار با هم درگیر شدند که در نتیجه آن ۹ تن کشته و زخمی گردید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، منابع امنیتی که میخواهند از ذکر نامشان جلوگیری شود میگویند: در پی این رویداد یک سرباز اردوی ملی کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده است.

به نقل از منبع، ۷ تن از نظامیان امریکایی نیز در این رویداد زخمی شده اند.

تا کنون مقام های حکومتی افغان و نظامیان امریکایی مستقر در کشور در این مورد چیزی نگفته اند.