دروازه های مجلس سنا مسدود شد

سناتوران در مجلس سنای کشور در اعتراض به افزایش ناامنی ها و بی تفاوتی حکومت در این رابطه، دروازه های سنا بسته و نشست خود

مجلس مشرانو جرگهسناتوران در مجلس سنای کشور در اعتراض به افزایش ناامنی ها و بی تفاوتی حکومت در این رابطه، دروازه های سنا بسته و نشست خود را پایان دادند.

فضل الهادی مسلم یار، رئیس مجلس سنا در حضور خبرنگاران اظهار داشت که در این اواخر ناامنی ها در سراسر کشور افزایش یافته و اقدامات اساسی از سوی حکومت نیز صورت نگرفته است.

وی در حالی که حادثه جلریز را یک حادثه غمناک دانست اظهار داشت که دروازه های مجلس سنا تا روز چهارشنبه مسدود خواهد بود.

مسلم یار حادثه جلریز را یک دسیسه عنوان کرد؛ اما معلومات بیشتر ارائه نکرد.

این در حالی است که حکومت روز گذشته، هیئتی را برای بررسی حادثه جلریز ولایت میدان وردک تشکیل داده تا با دقت لازم به حادثه رسیده گی نماید.

در حادثه جلریز، در حدود ۳۰ تن از نیروهای پولیس محلی کشته شده و ۱۲ پوسته آنها نیز به تصرف طالبان در آمده بود که دیروز نیروهای امنیتی این پوسته را دوباره تصرف کرده و طالبان را به عقب راندند.