درخواست 50میلیون دالری یونیسف برای کودکان افغانستان

۱۴ دلو ۱۳۹۷

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) از جامعه جهانی خواسته است تا برای حمایت چهار میلیون کودک افغانستانی، 50 میلیون دالر کمک اختصاص داده و جمع آوری کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یونیسف در نشست امروز (14دلو) در هرات اظهار داشت که از میان چهار میلیون کودک نیازمند به کمک، 500هزار تن آنان به کمک های فوری نیاز دارند.

این نهاد ضمن درخواست کمک ۵۰ میلیون دالری، تاکید می کند که بخش عمده ای از کودکان افغانستان به دلیل جنگ، ناامنی و خشکسالی با مشکلات جدی روبرو هستند.

بر اساس برنامه یونیسف، حدود ۲۶ میلیون دالر برای مبارزه با سوء تغذیه، هفت میلیون دالر برای تهیه آب آشامیدنی سالم، هفت میلیون دالر برای آموزش، پنج میلیون دالر برای حفاظت از کودکان، دو و نیم میلیون دالر برای بهداشت و دو میلیون دالر نیز برای هماهنگی و وضعیت اضطراری مصرف شود.

این برنامه و طرح در حالی از سوی یونیسف اعلام می شود که بخش زیادی از کودکان در افغانستان به دلایل عمده ای از درس، تعلیم و زندگی آرام بازمانده اند.

افغانستان

کودکان

یونیسف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.