درخواست مقام های بدخشان برای ادامه عملیات هوایی در مناطق ناامن

12755266_1029111170483336_1910714277_o

والی بدخشان از مقام های امنیتی کشور خواست تا برای سرکوبی و پاکسازی مناطق ناامن از وجود مخالفان، عملیات هوایی و زمینی را در این مناطق ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هیئت عالی رتبه امنیتی کشور شام دیروز به ولایت بدخشان سفر کرده و با مقام های محلی این ولایت دیدار کردند.

در این دیدار، پاسوال احمد فیصل بیگزاد، والی بدخشان ضمن موثر خواندن عملیات هوایی در ولسوالیهای تگاب و تشکان، خواهان ادامه این عملیات در دیگر مناطق ناامن بدخشان شد.

وی همچنین از مقام های امنیتی خواستار ایجاد و تقویت پولیس محلی در ولسوالی های ناامن و افزایش تشکیلات عمومی نیروهای امنیتی در سطح ولایت بدخشان شد.

در عین حال، دگرجنرال قدم شاه شهیم، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان هدف سفر به ولایت های شمالی و بدخشان را بررسی اوضاع امنیتی و ارزیابی نیازمندی های نیروهای امنیتی عنوان داشت.

به گفته وی، دیدار از جزوتام های قوای مسلح، اکمالات لوژستیکی این نیروها نیز در برنامه سفر گنجانده شده تا بعد از آن برنامه های لازم برای عملیات تصفیوی در مناطق تحت نفوذ شورشیان طالب برنامه ریزی شود.

در عین حال، شهیم اظهار داشت که همکاری مردم برای تحقق اهداف عملیات نظامی یکی از ضروریات است.

ستر جنرال محمد ایوب سالنگی معین ارشد وزارت امور داخله، متین بیگ معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی، تورن جنرال زمری پیکان قوماندان عمومی نظم عامه، تورن جنرال عبدالمنان فراهی و برید جنرال مصطفی خان نیز شامل هیئت اعزامی به بدخشان بوده اند.

Author