درباره ادامه کار پارلمان، دادگاه عالی تصمیم خواهد گرفت

رئیس جمهور افغانستان، اعلام کرد در مورد چگونگی ادامه کار پارلمان بعد از ماه سرطان، دادگاه عالی تصمیم میگیرد.

رئیس جمهور افغانستان، اعلام کرد در مورد چگونگی ادامه کار پارلمان بعد از ماه سرطان، دادگاه عالی تصمیم میگیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، گفته است که تفسیر قانون اساسی وظیفه دادگاه عالی افغانستان است و این موضوع به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد.

ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه ای گفته که آقای غنی دوازده جلسه مشورتی را با نهادهای مختلف در این مورد برگزار کرده است.

در قانون اساسی افغانستان آمده که مهلت کار پارلمان در تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می‌رسد.

همچنین در این مورد آمده است که انتخابات پارلمانی در جریان ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از پایان دور کاری مجلس نمایندگان برگزار گردد.