دراز کردن دست دوستی پاکستان به روش دیگر

۶ جدی ۱۳۹۴

545b7c6967bbaرییس ستاد ارتش پاکستان برای گفتگو با مقام های حکومت، امروز وارد کابل شده و قرار است تا با مقام های ارشد حکومت وحدت ملی گفتگو کند.

راحیل شریف برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان به کابل آمده است و این سفر در حالی صورت می گیرد که دو روز پیش صدراعظم هندوستان یکی از بزرگترین کمک های ملی این کشور را به کابل تقدیم کرد.

از سوی دیگر، شریف دقیقا در روزی (ششم جدی) وارد کابل شده است که هیچ کدام از مردم کشور از این روز خاطره خوبی در ذهن ندارند و روابط با اسلام آباد نیز به مانند گذشته خیلی روشن و شفاف نیست.

هرچند اسلام آباددر نشست قلب آسیا تعهداتی برای آغاز گفتگوهای صلح داده بود؛ اما روابط هنوز هم به گرمی گذشته نیست.

سید کمال سادات، آگاه امور سیاسی به خبرگزاری خاورمیانه گفت که سفر راحیل شریف به کابل از پیش تعیین شده بود؛ اما مقام های پاکستانی بی صبرانه منتظر سفر صدراعظم هند بودند تا سفر راحیل صورت گیرد.

به گفته وی، رئیس ستاد ارتش پاکستان در این سفر خواهد کوشید تا تغییر شیوه و رفتار اسلام آباد را اثبات کند؛ به نوعی دست دوستی را به شیوه دیگری به سمت کابل دراز کند؛ اما بازهم به دنبال منافع شخصی خواهد بود.

سادات اظهار داشت که پاکستان می کوشد تا از هند در روابط با کابل بازنماند؛ اما این کشور هیچ وقت صادق نبوده و تا حال نتوانسته حکومت افغانستان را به دوستی اش متقاعد بسازد.

وی می گوید که ممکن است یکی از گروه های طالبان نیز از سوی راحیل شریف به میز گفتگوهای صلح معرفی شود؛ اما در حالی که تا هنوز مشخص نیست این گروه از چه قدرتی بهره می برد؛ پاکستان با این کار به دنبال رفع کدروت هاست.

رئیس حزب پیوند مهینی افغانستان معتقد است در حالی که بارها عدم صداقت و کارایی دلخواه پاکستان ثابت شده است، حکومت مداران کشور باید با تعقل سیاسی و فکری وارد معامله با اسلام آباد شوند و منافع ملی را در نظر بگیرند.

این در حالی است که گفتگوهای صلح افغانستان بعد از نشر خبر مرگ ملامحمد عمر توسط پاکستان، به حالت تعلیق درآمده و افزایش ناامنی ها و حملات گسترده این گروه در کشور، خشم سران حکومت وحدت ملی را به دنبال داشته و روابط با اسلام آباد تیره گشته بود.

افغانستان،

پاکستان،

شریف،

صادق،

صلح،

طالبان،

کارایی

گفتگوها،

مشخص،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed