دختر ۶ ساله از نزد آدم ربایان در کابل نجات یافت

۲۱ اسد ۱۳۹۵

photo_2016-08-11_15-57-58فرماندهی پوليس کابل یک دختر شش ساله را از نزد آدم ربایان نجات داد و تحویل فامیل اش کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تمیم نام دختر ش ساله بنام «هدیه» را در بین بوجی انداخته بود و می خواست به جای دیگر انتقال دهد که از پولیس ولسوالی پغمان شناسایی و بازداشت شد.

عبدالرحمان رحیمی» فرمانده پولیس ۱۰۱ آسمایی کابل رهايى دخترشش ساله را ازچنگ آدم ربا یک دستآورد بزرگ پوليس کابل عنوان کرد.

وی در مراسم تسلیم دهی کودک ششه به فامیل اش گفت، پولیس کابل همیشه تلاش مینماید تا مردم شریف کابل باخاطرآرام زندگی نمایند .

فرد بازداشت شده درتحقيقات ابتدايى گفته است که هديه شش ساله را به خواست اقارب او اختطاف کرده بود.

آدم ربایی

بوجی

پغمان

دختر

شش ساله

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed