دختری در جوزجان از پدرش حامله شد

جوزجان1یک دختر پانزده ساله در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان از پدرش حامله شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مادر این دختر از دست شوهر خود به پولیس در ولایت جوزجان شکایت کرده و خواهان مجازات وی شده است.

عبدالهادی یکی از مسولین قوماندانی امنیه ولایت جوزجان امروز در صحبت با رسانه ها گفته است٬ که این دختر از سوی پدرش بارها مورد تجاوز قرار گرفته است.

از سویی هم  فرمانده امنیه جوزجان میگوید: پدر این دختر دستگیر و برای باز جویی و تحیقیق در فرماندهی امنیه است.

همچنین مادر این دختر گفته است دخترش برای وضع حمل به شفاخانه انتقال داده شده است.

تاکنون مشخص نیست که چرا اعضای خانواده این دختر قبلا برای روشن شدن این موضوع به پولیس مراجعه نکرده اند.

پولیس ولایت جوزجان می گوید قضیه تحت بررسی قرار دارد.