داکتر شفاخانه صحت طفل کابل اختطاف شد

۳۰ قوس ۱۳۹۸

یکتن از داکتران بخش جراحی شفاخانه صحت طفل کابل از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پروفیسور مصطفی زمری، شف دیپارتمنت جراحی شفاخانه صحت طفل امروز (30قوس) از شهر کابل اختطاف شده است.

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل به خاورمیانه گفت که این رویداد متاسفانه رخداده است و تلاش برای ردیابی قضیه به شدت از سوی نهادهای امنیتی و کشفی جریان دارد.

وی معلومات بیشتر ارائه نکرد و اظهار داشت که جزئیات بیشتر بعدا در اختیار مردم قرار داده می شود.

تا حال شخص و یا گروهی مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

اختطاف، یکی از نگرانی ها و چالش های عمده مردم در شهرهای بزرگ به ویژه کابل است.

اختطاف

داکتر

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.