دانشگاه و پوهنتون، در هرات جنجال شد

۴ ثور ۱۳۹۵

indexشمار زیادی از دانشجویان دانشگاه هرات، به دلیل درج نام «دانشگاه» و یا «پوهنتون» با هم درگیر شده و خواهان تحقق گفته های خودشان هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این جنجال بعد از آن به وجود آمد که در سال جدید تحصیلی، لوحه پوهنتون هرات با درج سه نام دری، انگلیسی و پشتو نصب شد.

علی اکبری یکتن از دانشجویان پوهنتون هرات به خاورمیانه گفت که محصلان از صبح امروز در بیرون دروازه دانشگاه هرات تجمع کرده اند.

به گفته وی، در ابتدا لوحه ای با سه زبان دری، پشتو و انگلیسی بر دروازه پوهنتون هرات نصب شد؛ اما روز گذشته شماری از افراد کینه توز، بخش نوشته دانشگاه را از این لوحه پاره کرده اند.

این دانشجو اظهار داشت که حال به همین رابطه، حامیان ذکر کلمه دانشگاه به مسوولان دانشگاه هرات فرصت داده اند تا به این موضوع رسیده گی کنند.

در عین حال، عبدالرووف احمدی، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که وضعیت تحت کنترول نیروهای امنیتی قرار دارد.

به گفته وی، پولیس تنها وظیفه دارد تا از درگیری جلوگیری کند و حل مشکل دانشجویان به مسوولان دانشگاه هرات ارتباط می گیرد.

این مشکلات در حالی پیش از این کابل و حال در هرات به وجود آمده که قانون تحصیلات عالی همچنان انتظار تصویب مجلس نماینده گان را می کشد.

پاره

پوهنتون،

جنجال،

خاورمیانه

دانشگاه،

کینه توز،

هرات،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed