داعش یکی از بناهای تاریخی دیگر را در موصل تخریب کرد

mosel-4گروه تروریستی داعش در ادامه تخریب کاری خود اینبار یکی از قدیمی ترین صومعه های عراق را در موصل تخریب کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این صومعه یکی از قدیمی ترین صومعه های عراق است که قدمت آن به ۱۴۰۰ سال پیش می رسد.

تصاویر ماهواره ای از این منطقه نشان می دهد که این گروه تروریستی این صومعه را به طور کامل تخریب کرده اند.

گروه تروریستی داعش از زمان اشغال موصل اقدام به تخریب بناهای تاریخی و دینی که آنها را نماد شرک و بت پرستی می داند، کرده است.

این گروه تروریستی پیشتر نیز معابد شهر تدمر (پالمیرا) را که قدمت آن به دوره رم باستان بازمی گشت و جزو آثار جهانی سازمان یونسکو به ثبت رسیده، نابود کرده بود.

تخریب بناهای تاریخی و آثار هنری و کشتار مورخان و باستان شناسان از سوی گروه تروریستی داعش، راهبرد این گروه در جنگ با تاریخ و فرهنگ را نشان می دهد.