اسد ۱۷, ۱۳۹۹

داعش دهان چهار مرد عراقی را دوخت

داعش پس از دوختن دهان چهار مرد عراقی آنها را با موتر در سرک ها چرخاند تا برای دیگران درس عبرت شود.

1690617_429

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از اسپوتنیک، داعش دهان چهار مرد عراقی را که در مورد پیروزی های ارتش عراق در القیاره حرف می زند را دوخت.

براساس این گزارش یک جاسوس گروه داعش به فرمانده این گروه از صحبت چهار مرد در مورد شکست داعش و پیروزی ارتش عراق در منطقه القیاره خبر داده است.

داعش پس از دوختن دهان این چهار مرد با تار و سوزن آنها را سوار بر موتر در سرک های موصل گرداند تا درس عبرت برای دیگران باشد.